news_thumbnail

Suzuki anunta rezultatele reciclarii vehiculelor din Japonia in anul fiscal 2021

July 4, 2022

Suzuki Motor Corporation a anunțat rezultatele reciclării vehiculelor pentru piesele destinate pentru reciclare (1. Reziduuri de distrugător auto, 2. Airbag-uri, 3. Fluorocarburi) pentru anul financiar 2021 în Japonia, conform informațiilor mai jos:

1. Reziduuri distrugător auto
  • 59.488,6 tone de ASR au fost colectate de la 429.976 de unități de vehicule scoase din uz;
  • Rata de reciclare a fost de 96,4%, depășind rata țintă legală de 70%;
2. Airbag-uri
  • 1.675.898 de unități de airbag-uri au fost colectate de la 370.660 de unități de vehicule scoase din uz;
  • Rata de reciclare a fost de 95,1%, depășind rata țintă legală de 85%
3. Fluorocarburi
  • 78.204,5 kg de fluorocarburi au fost colectate de la 391.281 de unități de vehicule scoase din uz;

În conformitate cu mandatul legal, Suzuki este responsabilă să încurajeze tratarea și reciclarea adecvată a reziduurilor distrugătoarelor auto, airbag-urilor și fluorocarburilor, prin taxa de reciclare depusă de la clienți.

Taxele de reciclare și veniturile generate din fondul de reciclare a vehiculelor a totalizat 4.130 milioane de yeni. Costul total al reciclării acestor materiale a fost de 3.850 de milioane de yeni, contribuind la un excedent net de 280 de milioane de yeni.

Pentru promovarea reciclării vehiculelor, Suzuki a contribuit în total cu 180 milioane de yeni din excedentul net de mai sus, către Fundația Japoneză pentru Reciclare Automată Avansată. 

De asemenea, s-a contribuit cu 90 de milioane de yeni la resursele de reciclare avansată ale companiei, care a dezvoltat o tehnologie de reutilizare a bateriilor mici litiu-ion colectate de la ELV-uri, pentru corpurile de iluminare stradală alimentate cu energie solară.

Suzuki va continua să susțină inițiativele avansate de reciclare către a societate orientată spre utilizarea eficientă a resurselor și va depune eforturi pentru a atinge echilibrul costurilor totale de reciclare pe termen mediu și lung.

*1 Legea privind măsurile de reciclare a vehiculelor scoase din uz